Hadce u Šebířova

Hadcové horninové těleso u Šebířova je dnes téměř celé pokryté kulturními borovými porosty. Pouze v průseku pro elektrické vedení se díky oslunění skal  uchovala vzácná květena. Na hadcových skalkách roste sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium). Na drobných okrscích trávníků roste bojínek tuhý (Phleum boehmeri) nebo vítod obecný (Polygala vulgaris). ČSOP Vlašim usiluje jednáním s vlastníkem – Obcí Šebířov – o zachování květeny pravidelným prosvětlováním průseku.


průsek v lesním porostu


sleziník hadcový


hadcové skalky