Křížovský lom

Bývalý kamenolom nedaleko Křížova v CHKO Blaník založený v blanické ortorule. Díky klidné poloze je zde zaznamenáno hnízdiště výra velkého (Bubo bubo). Osluněné plochy skal hostí vzácnější druhy hmyzu, na ploše lomu se pak  vyskytuje celá řada druhů lišejníků. Cílem ČSOP Vlašim je udržování mozaiky různých stanovišť a sukcesních stadií lomu. Pro zvýšení rozmanitosti zde bylo pro obojživelníky vytvořeno malé skalní jezírko. Návštěvníkům slouží vybudované ohniště s povoleným rozděláváním ohně.


Křížovský lom


prvosenka jarní se vyskytuje v okolí lomu


suťová stěna