Lýkovce u Šetějovic

Početná populace lýkovce jedovatého (Daphne mezereum) u vodní nádrže Želivka. Lýkovec jedovatý zde osidluje skalnaté hřbítky se světlým lesem. Cílem ČSOP Vlašim je uchování populace lýkovce a přírodního charakteru lokality ve spolupráci s vlastníkem – Obcí Šetějovice. Potřebné zásahy pro udržení světlostních podmínek pro lýkovce byly zapracovány do lesního hospodářského plánu.


květ lýkovce


lýkovec jedova


vodní nádrž Želivka