Starý hrad

Romantická stavba ve vlašimském zámeckém parku. Je vystavěna jako maketa gotické stavby nad strmým srázem údolí řeky Blanice. Pozemkový spolek inicioval rekonstrukci stavby. V současnosti je zde umístěna expozice historie vlašimského zámeckého parku, stavba je přístupná v rámci vycházkového okruhu s průvodcem, případně volně v rámci zvláštních akcí.