Zámecký park Vlašim

O zámecký park ve Vlašimi se ČSOP Vlašim zajímá od počátku své činnosti. V návaznosti na realizované projekty obnovy dřevin a vodních prvků parku spolupracuje na péči o nivní louky v parku a návštěvnickou infrastrukturu. ČSOP Vlašim má pronajat od vlastníka (Město Vlašim) „Starý hrad“ s expozicí historie parku a „Vlašimskou bránu“, ve které je umístěna Podblanická galerie. Park je součástí evropsky významné lokality Vlašimská Blanice s výskytem brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita). ČSOP Vlašim zpracoval projekt na ošetření stromů v parku a pro zajištění vhodných stromů v okolí parku, směřující k tvorbě vhodných biotopů pro páchníka do budoucna.


řeka Blanice v zámeckém parku


nivní louky u Blanice


páchník hnědý