Jalovcová stráň u Brodce

Příkrá stráň v údolí potoka Brodec je významnou lokalitou výskytu teplomilné květeny a hmyzu. V rámci CHKO Blaník se jedná v podstatě o jedinou loalitu tohoto typu. Stráň je výslunná a její podklad tvoří erlán – vápenec s příměsí dalších hornin, což umocňuje „stepní“ charakter lokality.

Na stráni roste početná populace jalovce obecného, což ukazuje na možnou historickou pastvinu. V minulosti zde byly vysazeny i ovocné stromy. ČSOP Vlašim na lokalitě provádí občasné výřezy křovin.

ze stráně je pěkný výhled na Blaník