Na pramenech – smluvní ochrana lokality Natura 2000

V rámci tvorby soustavy Natura 2000 byla navržena k ochraně i evropsky významná lokalita Na pramenech. Krajský úřad Středočeského kraje zahájil přípravy na vyhlášení zvláště chráněného území. Společným úsilím všech vlastníků se podařilo úřad přesvědčit o tom, že vlastníci jsou schopni zabezpečit ochranu lokality podle zpracovaného plánu péče. Jednání pak vyústila v podpis veřejnoprávní smlouvy mezi vlastníky a Krajským úřadem.

rašelinné louky jsou pravidelně sečeny