Farma Milovanice

Farma Milovanice hospodaří na pozemcích ve vesničce se stejným jménem nedaleko Postupic na Benešovsku. Farma se zabývá chovem koz, výrobou a prodejem produktů z kozího mléka. Na pozemcích farmy jsou hodnotné prvky nelesní zeleně – remízky, meze.