Kupsova skála – historický selský lom vykoupený do majetku ČSOP

Kupsova skála byla historicky selským lomem v majetku obce. Na toto místo, které bylo veřejným majetkem, si tak jezdili místní v případě potřeby pro kámen. Pozemky později přešly do majetku Města Vlašim a byly převedeny na lesní pozemky. ČSOP Vlašim navrhl z důvodu ochrany lokality lýkovce jedovatého výkup pozemků z prostředků sbírky Místo pro přírodu, který byl následně zastupitelstvem Města odsouhlasen. Ochrana lýkovce vyžaduje na lokalitě světlý, rozvolněný les.

zbytky lámání kamene na Kupsově skále