Prales Jehliště – první použití věcného břemene ochrany přírody

Prales Jehliště na svahu Javorové skály nedaleko Sedlce-Prčice je věkovitou jedlobučinou. Vlastníci lesa hledali způsob, jakým zajistit zachování lesa do budoucna v jeho divoké, bezzásahové formě. Ve spolupráci s ČSOP Vlašim byl v rámci programu Pozemkového spolku zvolen způsob ochrany formou věcného břemene, kterým se vlastníci pozemku vzdali úmyslných těžeb. ČSOP v lese sleduje vývoj porostu v bezzásahovém režimu.

prales Jehliště