Vlastníte pozemek, který je zamokřený, hospodářsky nevyužitelný? Možná se jedná o zajímavou přírodní lokalitu !

Místo pro přírodu si musíme vytvořit. Pokud vlastníte nějaký zajímavý pozemek a rádi byste jej využili pro ochranu přírody, obraťte se na nás. Společně se poradíme a navrhneme řešení. Podle charakteru a stavu pozemku můžeme společně uzavřít dohodu o spolupráci, pachtovní nebo nájemní smlouvu. Inspiraci můžete najít v těchto příkladech:

Přírodně hodnotné pozemky

Přehled našich lokalit (mokřady, lesy, ..) najdete na této stránce webu. U těchto lokalit se nejprve věnujeme zjštění aktuálního stavu formou průzkumů. Následně pak navrhujeme zásahy pro zlepšení stavu, které na základě dohody s vlastníkem i zajišťujeme. U lokalit s výjimečným významem byly i pozemky vykoupeny do majetku ČSOP.

Opuštěné pozemky

I zdánlivě opuštěné nebo nevzhledné pozemky mají svůj význam jako útočiště ptáků nebo hmyzu. I v těchto případech provádíme průzkum současného stavu a následně návrh úpravy spočívající nejčastěji ve vyřazání části náletových dřevin a postupnému zlepšování stavu pozemku. Tipy na zvýšení biodiverzity naleznete na této stránce webu

Orná půda

Pozemky v blocích orné půdy se mohou použít pro výsadbu zeleně s velmi důležitou protierozní funkcí. Výsadby alejí nebo remízů fungují následně i jako útočiště pro živočichy. Pozemky lze použít i pro založení louky s využitím zeleného sena nebo přímo vysetím směsi semen místních druhů.