Nalezli jste zajímavý přírodní výtvor, vzácný druh rostliny nebo živočicha? Gratulujeme ! Pojďme se společně pokusit zachovat toto místo do budoucna.

Nalezli jste zajímavý mokřad, starý mohutný strom, opuštěnou kapličku?

Místo zdokumentujte fotografiemi a zaznamenejte si polohu – nejlépe pomocí souřadnic GPS nebo zákresem. Následně se obraťte na ČSOP Vlašim – vlasim@csop.cz. Následně zhodnotíme možnost zařazení navržené lokality mezi lokality pozemkového spolku.

Nalezli jste vzácného živočicha nebo rostlinu?

Zapište svůj nález do aplikace BioLog, kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – https://biolog.nature.cz/. Po vytvoření účtu můžete údaje nejen vkládat, ale i vyhledávat v nálezech v databázi. S nálezovou databází pracujeme a Váš nález se pak může stát inspirací pro náš zájem o lokalitu.

Současně budeme rádi, když nás na nález upozorníte i zprávou na naši e-mailovou adresu. Tím spíš, pokud  je místo nějakým způsobem ohroženo – např. probíhajícím odbahněním rybníka (výskyt škeblí) nebo polními pracemi (hnízda ptáků). Můžeme pak reagovat s pokusit se hrozící nebezpečí odvrátit.