Dohody s hospodáři

Dohody s hospodáři2020-04-12T22:56:31+02:00

Dobrovolné dohody se zemědělci a dalšími hospodáři

S několika hospodařícími subjekty na Podblanicku se nám podařilo uzavřít dobrovolnou dohodu, kterou se hospodařící subjekt zavázal dodržovat ochranu hnízdících ptáků (např. čejky) na polích, předcházet zraňování živočichů na farmě (např. zakrýváním jímek a nádrží), respektovat prameniště při pojezdech techniky a chránit přírodu vůbec. ČSOP poskytuje hospodářům odbornou podporu při např. žádostech o agro-envi opatření nebo řešení zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů.

Přejít nahoru