Spolupracujeme s vlastníky a hospodáři

Spolupracujeme s vlastníky a hospodáři2020-04-13T13:03:09+02:00

Spolupráce s vlastníky pozemků je pro nás zásadní

Každý kousek naší krásné krajiny má nějakého vlastníka. Může to být půda státní, vlastník může být firma, spolek, obec či město, fyzická osoba i někdo, na koho se už dávno zapomnělo. V programu Pozemkového spolku spolupracujeme s vlastníky všech jmenovaných skupin.

Příklady dobré praxe

Zemědělci na svých farmách musí dodržovat celou řadu nařízení a předpisů. I na Podblanicku jsou zemědělci, kteří dokáží ještě navíc do každodenní práce zapracovat i ohled na přírodu – volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny, mokřady, drobné vodní toky.

Přejít nahoru