Přírodní památka Na Ostrově u Nemíže

Přírodní památka „Na Ostrově“ se nachází nedaleko Nemíže v malebném údolí v blízkosti řeky Blanice. Předmětem ochrany je zde populace jalovce obecného (Juniperus comunnis). Tento jehličnatý keř zde porůstá v počtu několika desítek jedinců kamenitou stráň. Na jalovec jsou vázány vzácné druhy hub a hmyzu, pro které je zdejší místo jedním z mála lokalit výskytu v ČR.

Místo má zajímavou historii. Stráň byla původně obecní pastvinou. Ovce spásaly většinu zeleně a nedovolovaly vyrůst stromům a keřům, s výjimkou jalovce. Po upuštění od pastvy byla stráň zalesněna borovicí. Jalovce však byly zastíněny a jejich zdravotní stav se zhoršoval. ČSOP Vlašim se podařilo na lokalitě provést prosvětlení lesa a obnovit pastvu.

Pozemky na lokalitě byly vykoupeny do majetku ČSOP s použitím prostředků sbírky Místo pro přírodu. Místo je přístupné po lesních cestách, kde je třeba dodržovat uzavření bran. V území se každoročně koná tábor oddílu Mladých ochránců přírody.

Prosvětlený les s jalovcem.

Staré jalovce pokroucených tvarů.

Hraniční značení přírodní památky.

Infotabule