Naše projekty

V rámci ochrany přírody a krajiny děláme „velké“ a dlouhdobé projekty, kde čerpáme dotace z různých zdrojů: progam evropské unie LIFE,  Operační program životního prostředí, Norské fondy nebo nadace OSF.

Projekty mají za cíl buď ochrany vzácných a unikátních přírodních lokalit – např. Přírodní památka Roudný (OPŽP), nebo přímo druhovou ochranu: Záchrany kuřičky hadcové (LIFE).