Na Kačíně

Mělké údolí potoka pod silnicí z Mnichovic do Kuňovic je již na první pohled velmi mokré. Středem protéká drobný potok s keřovitými vrbami, ze stran na potok navazují podmáčené louky se svahovými prameništi. V území se vyskytuje luční společenstvo mechových slatinišť se vzácnými druhy bylin:  prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), mochna bahenní (Potentilla palustris). O vzácnou mokřadní louku se zajímali přírodovědci a ochránci přírody již v 70-tých letech minulého století.

V okolní zemědělské krajině představuje mokřad „Na Kačíně“ zachovalý okrsek přírody. Zdejší typ mokřadních luk býval v minulosti na Podblanicku mnohem hojnější, louky byly ale na většině míst odvodněny a také vzácné rostliny zmizely. Dnes již plošné odvodňování nehrozí, mokré louky jsou ale v současnosti ohroženy upuštěním od hospodaření a zarůstáním nálety. I mokřadní louka „Na Kačíně“ vyžaduje pravidelné ruční sečení – bez něho by ztratila svou druhovou pestrost. Dnes louku obhospodařuje ČSOP Vlašim a louka se pravidelně kosí. Postupně jsou obnovovány drobné tůňky.

  
Jarní louka s blatouchy                                                Informační tabule

         
Prstnatec májový                                               Suchopýr úzkolistý