Mokřadní louky u Minártic

Druhově bohaté mokřadní louky nedaleko Minártic u Vrchotových Janovic. Louky jsou zachovalé, s početným výskytem prstnatce májového a hadího mordu nízkého. Cílem PSPPP je uchování dobrého stavu luk ve spolupráci s místními hospodáři tradičním obhospodařováním – sečením.


mokřadní louky


hadí mord nízký


prstnatec májový