Kupsova skála

Na Kupsově skále (nedaleko Nesperské lhoty u Vlašimi) je na ploše půl hektaru  zachován fragment přírodě blízké doubravy s bohatým bylinným podrostem. Kupsova skála je také starý selský lom, kde si místní obyvatelé lámali kámen pro své domy. Lom byl po ukončení činnosti ponechán osudu a plocha byla lesnicky využita. Z bylin zde najdeme na jaře žlutě kvetoucí prvosenku jarní, jaterník podléšku s květy fialovými a opět žlutě kvetoucí „hluchavku“ pitulník žlutý.

Vzácností na Kupsově skále je keř lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Pěstuje se v zahradách, ale ve volné přírodě je stále vzácnější. Rozkvétá časně zjara (únor – březen) před vyrašením listů růžově fialovými trubkovitými květy v postranních svazečcích. Květy příjemně voní a lákají motýly. Lýkovec je velmi jedovatý, zejména červené plody !!!!!

Pozemky na Kupsově skále se podařilo vykoupit do majetku ČSOP. Na výkup byly použity prostředky získané v celostátní sbírce „Místo pro přírodu“. ČSOP Vlašim nyní o pozemky pečuje tak, aby byl vytvořeny dobré podmínky pro růst a obnovu populace lýkovce do dalších let. Z Kupsovy skály je postupně odstraňován nevhodně vysazený smrk, hospodaření v lese je celkově přizpůsobeno ochraně lýkovce.

Lýkovec jedovatý


Jaterník podléška


Pitulník žlutý


Informační tabule